Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
15 Haziran 2020 - Pazartesi 16:04
 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASINDAN BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bingöl-Karlıova’da; 14.06.2020tarihinde Saat: 17.24civarında yerin yaklaşık8kmderinliğindeMw:5.7büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
Gündem Haberi


 Depremin hemen ardındandünbüyüklükleri4.6ve4.7’e,bugünise5.6büyüklüğünevaran200’ün üzerinde sarsıntı olmuştur. Bingöl başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Tunceli, Muş, Bitlislilerinde hissedilen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu-Karlıova arasında kalan segmenti  üzerinde meydana geldiği ve fay Sonu üzerine veya hemen yakınına kurulmuş bulunan Elmalı, Dinarbey, Kayapınar ve Yeşilgöl köylerinde30yakınaşkınkonutunyıkılarakbazı vatandaşlarımızın enkaz altında kaldığı,1vatandaşımızınyaşamını yitirdiği rapor edilmiştir. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

 Bölgede 1949 yılında meydana gelen ve 450 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.7 büyüklüğündeki deprem ile 2005 yılındaki 5.7 ve 5.9 büyüklüğündeki depremler bölgenin sismik açıdan daha büyük depremler üretebilecek potansiyelde olduğunu göstermektedir. Son yaşanan 5.7 ve 5.6 büyüklüğündeki depremler bölgedeki sismik aktivitenin dikkatli bir şekilde takip edilmesini gerekli kılmaktadır.

2020 Ocak ayından buyana Elazığ-Sivrice, Van-Başkale(İran-Hoy),Malatya-Pütürge ve dün yaşanan Bingöl-Karlıova depremleri sonucunda 50’yiaşkınvatandaşımızınyaşamını yitirdiği,1700’üaşkın vatandaşımızınyaralandığı,20.000’iaşkınkonutun ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı, 6 milyar liranın üzerinde maddi kaybın olduğu görülmektedir. Yıkılan veya ağır hasar gören yerleşim birimlerinin fay hatları veya zonları üzerinde inşa edilmiş yerleşim birimlerinde görülmesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir konuyu yeniden toplumun gündemine taşımış bulunmaktadır.

 

ABD başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde fayzonları üzerine “fay yasası” düzenlemesi ile yapı yapılması yasaklanmakta, mevcut olan yerleşim birimlerinde ise kentsel yenileme çalışmaları yapılmakta ve bulanlar bertaraf edilmektedir. Ülkemizde, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla , Denizli, Kütahya, Hatay, Bingöl ,Erzurum ve Hakkari başta olmak üzere 18kent ,80’iaşkın ilçe ve 502’yi  aşkın köyümüzün içinden diri fayhatlarının geçtiği, bu yerleşim birimleri içerisinden geçen fayzonları üstünde 100.000’ni aşkın binanın yer aldığı ve yüzbinlerce yurttaşımızın bu binalarda yaşadığıda göz önüne alındığında ülke insanının içinde bulunduğu risk daha da artmaktadır.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bir kez daha uyarıyoruz!!!

 

2020yılındanbaşından buyana ülkemizde görülen sismik hareketlilik dikkate alındığında, 1939-1945yılları arasında olduğu gibi ülkemizin bir deprem fırtınasına yakalanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda; Kuzey Anadolu Fay Zonu(KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu(DAFZ)üzerinde “sismik boşluk” olarak değerlendirilen alanlar başta olmak üzere büyük depremlerin meydana gelmesine neden olabilecek alanların belirlenmesi ve fayhatları ile fayzonları üzerinde yer alan yerleşim birimlerinden başlamak üzere gerekli kentsel yenileme/dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

 

Yapılan araştırmalar ülkemizde, Mw.6.0 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek500’ü aşkın fayhattı ve zonu tespit edilmiş olup, çok sayıda yerleşim birimin bu fayhatlarının üstüne veya hemen yakınına kurulmuş olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin acilen 7269sayılı yasada gerekli “fay yasası” düzenlemesini yaparak, aktif fayhatları veya zonları üzerine yapı yapılmasını engellemelidir.

 

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) – TÜRKOĞLU (KAHRMANMARAŞ) Arası:

DAFZ'nun Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan (sismik boşluklardan) oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır . DAFZ, Erkenek Günet-Batı'sında belirginliğini yitirir ve Gölbaşı doğusunda, Perveri yakınlarında tekrar belirgin hale gelir. Daha sonra Güney-Batı'ya doğru Gölbaşı içinden geçer ve Türkoğlu'na kadar devam eder. Fay, Perveri-Sakarya arasında doğrusal; Sakarya- Elmalar arasında kuzeye doğru hafif iç bükey ve Türkoğlu'na uzanan kesimde ise güneye iç bükeydir. Bu bölümün batısında, ana fayın 7-10 km güneyinde, Narlı- Pazarcık-Haydarlı arasında DAF'a paralel ve birbirini tamalayan ikinci bir fay sistemi yer alır. DAF, Gölbaşı-Türkoğlu arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Gölbaşı yakınlarında fayın eğim atım bileşeninin olduğunu belirtmektedir. DAF'ın Gölbaşı civarında toplam atımının 20 km olduğunu söylenilmektedir.

ADIYAMAN DEPREM RİKS DURUMU

Adıyaman ilinin 1. ve 2. Deprem bölgeleri içerisinde kaldığı görülmektedir . Doğu Anadolu Fay Zonu, Adıyaman ilinin yaklaşık 60 km kuzeyinden KD-GB doğrultulu olarak geçmekte olup Adıyaman ili ve çevresi için önemli ölçüde deprem risk potansiyeli taşımaktadır. Adıyaman  illi üzeri ve çevre illerden   geçen fay zonları

Palu (Elazığ) – Sincik (Adıyaman) Arası,

Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) Arası,

Gölbaşı (Adıyaman) – Türkoğlu (Kahramanmaraş) Arası geçen fay zonlarıdır.  Adıyaman şehri olarak unutulmaması gerekenlerden 24 NİSAN 2018 SAMSAT (ADIYAMAN) Depremi’dir.

2014 YILINDA YAPILAN RİSK  ANALİZİ NDE (Adıyaman Üniversitesiyle birlikte yapılan) :   Adıyaman İlinin Depremsel Risk Analizi aletsel büyüklüğü 3( şiddetinde)  ve üzeri, 4 (şiddetinde)  ve üzeri, 5 ve üzeri depremler için ayrı ayrı yapılmış ve şu sonuçlar elde dilmiştir. Aletsel büyüklüğü 3’den büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 98 ‘den fazladır. Yine 200 gün içerisinde aletsel büyüklüğü 4’den büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 73’den fazla iken 4 bin 500 gün (12,5 yıl) içerisinde aletsel büyüklüğü 5’den büyük bir depremin olma olasılığı ise yüzde 90’dan fazladır. Yani 2014 yılında yapılan risk analiziyle bugün 2020 yıllında aynı orandaki artçı deprem şiddetlerini yaşamaktayız. Adıyaman tüm Türkiye’de olduğu gibi deprem tehlikesi yüksek bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle yapmış olduğumuz binalarımızın depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, meydana gelebilecek olası bir depremde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi noktasında oldukça büyük önem taşımaktadır..”

 

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

 • Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
 • İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.
 • Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
 • Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
 • Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
 • Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:
 • Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
 • Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.
 • Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir.
 • Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır.
 • Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
 • Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.
 • Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır…. Vs.

RİSKLİ YAPILAR;

6306 Sayılı Kanuna Göre Riskli Yapı

 • Ekonomik tamamlamış olan yapılar.
 • Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.
 • Ağır hasar görme riski taşıdığı teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.
 • Binanızın Riskli Olduğu(Tespiti) Nasıl Anlaşılır
 • 2000 yılından önce yapılmış bir bina
 • Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış
 • Binanızın kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve beton dayanımı C10 ve daha az
 • Binanın bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerinde paslanma mevcutsa
 • Binanın bodrum katında su izolasyonu yok
 • Binanın herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var
 • Binanın herhangi bir katında yapılan tadilatı sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş
 • Binanızın zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklar varsa binanız risk teşkil etmektedir. Adıyaman  için de korktuğumuz durum Gölbaşı Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşması tedirginliği yaratmaktadır.
 • Yeni Deprem önlemleri alınması gerekir. Eski yapıların kontrol edilmesi Fay hatları üzerindeki eski yapıların boşaltılması elzem bir hal almıştır.
 • TMMOBJeolojiMühendisleriOdasıolarakbölgedeayrıntılıincelemeçalışmalarıyapıldıktan sonra hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla

Osman ÖZDEMİR

TMMOB Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası

Kaynak: (AYG) - Adıyaman'da Yenigün Gazetesi Editör: Tayfun Güzel
 
Etiketler: JEOLOJİ, MÜHENDİSLERİ, ODASINDAN, BİNGÖL, DEPREMİ, AÇIKLAMASI,
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
En Çok Okunanlar
BAYRAM SABAHI CİNAYET
TALİHSİZ ÇİFT AKIL ALMAZ BİR KAZADA CAN VERDİ
HATALI BASILMIŞ 50 TL'LİK BANKNOTU REKOR FİYATA SATMAK İSTİYOR
ABDULKADİR KONUKOĞLU ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
BESNİLİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN BAYRAĞINI ARTIK ŞEHİDİN EŞİ KÜBRA TAŞIYACAK...
ADIYAMANLI HAYIR SEVER İŞ İNSANI ARMER İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ARMER'DEN NARİNCE KÖYÜNE DESTEK.
BAŞKAN TURANLI, ÇÖPLÜK YANGINI HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU
AK PARTİ GMDK BAŞKANI AYDIN VE BAŞKAN KILINÇ, BAKAN GÜL’Ü ZİYARET ETTİ
AKEDAŞ USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI
BAŞKAN TURANLI: SÖZ VERDİĞİMİZ HASTANE KAVŞAĞIMIZA SÜS HAVUZUMUZU KURDUK
VEKA TURİZM İŞLETME SAHİBİ VEYSEL KUŞTEPE: TURLARIMIZIN YÜZDE 80'İ İPTAL OLDU
ADIYAMAN'DA GÜRÜLTÜYE TAHAMMÜL YOK...
SANKO OKULLARI’NIN 21 PROJESİ TEKNOFEST 2020 FİNALLERİNDE
BAŞKAN YILDIRIM’DAN MESİAD’A ZİYARET…
ŞEHİT JANDARMA ER MÜCAHİT ŞİMŞEK İÇİN DEV TÜRK BAYRAĞI
DEVA PARTİSİ ADIYAMAN İL BAŞKANI BASINA TANITILDI
ADIYAMAN'DA Kİ TARİHİ VE TURİSTİK YERLER İLE MESİRE ALANLARININ İÇLER ACISI HALİ...
GENEL BAŞKAN DOĞAN: TÜRK MİLLETİ O GECE DİK DURUŞ SERGİLEDİ
AK PARTİ'DE SAĞLIK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
GÜRGENLİ KÖYÜ MUHTARI "HİZMET İSTİYORUZ" DİYE FERYAT EDİYOR...
JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 26 KİŞİ YAKALANDI
SAYIN VALİYE VE ÖZEL İDAREYE DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLER...
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
KAHTA SPOR'UN 3. LİG UYGUNLUK İNCELEMESİ YAPILDI
CHP'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE RESMİ BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK
2020 YILI ÜÇÜNCÜ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI VALİ MAHMUT ÇUHADAR BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
ŞEHİR MEZARLIĞINDA BAYRAM TEMİZLİĞİ
BAŞKAN TURANLI; İKİ MAHALLEMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN İŞLEK CADDEMİZ SİL BAŞTAN YENİLENİYOR
CHP’DEN, BAŞKAN KILINÇ’A ZİYARET
AYASOFYA'NIN 86 YILLIK ESARETİNE 86 BİN İLMEKLİ SECCADE
ADIYAMAN ALPEREN OCAKLARI İL TEŞKİLATINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI.
VALİ MAHMUT ÇUHADAR, İLÇE GEZİLERİNE SAMSAT’LA DEVAM ETTİ
BAŞKAN KILINÇ, LGS ŞAMPİYONLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
İŞADAMI SADIK GÜRSOY'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE MÜSAMAHA YOK
BAŞKAN YILDIRIM’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
KÂHTA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNDEN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM
FLAŞ HABER... HATALI BANKNOT NEDENİYLE KOLLEKSİYONCULARININ GÖZÜ ADIYAMAN'DA...
KADIN ÇİFTÇİ BÖLGENİN EN BÜYÜK BAHÇESİNİ KURDU
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Adıyaman
Sıcak
Güncelleme: 06.08.2020
Bugün
27° - 41°
Cuma
26° - 40°
Cumartesi
25° - 40°
Adıyaman

Güncelleme: 05.08.2020
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı